JA 2015/58, Gerechtshof Amsterdam 16-12-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5449, 200.136.362-01 (met annotatie van mr. M. Oudenaarden)

Inhoudsindicatie

Terugkomen verzekeraar op dekkingsstandpunt, Uitleg verzekeringsovereenkomst, Causaal verband

Samenvatting

X exploiteert een biovergistingsinstallatie, waarin mest in combinatie met landbouwproducten wordt omgezet in biogas. Dit biogas dient als brandstof voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, waarmee X warmte en elektriciteit produceert. X heeft ten behoeve van de biovergistingsinstallatie via haar assurantietussenpersoon een gecombineerde machinebreuk- en bedrijfsschadeverzekering afgesloten bij Delta Lloyd. Op enig moment is een mechanisch defect opgetreden aan het bedieningsmechanisme van de suppletieafsluiter van de glycerinesilo van de biovergistingsinstallatie. Als gevolg van dit defect…

Verder lezen
Terug naar overzicht