JA 2015/70, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2353, 200.137.691-01 (met annotatie van mr. F.P. Visser)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid zwembadeigenaar, Gevaarlijke stoffen, Omkeringsregel, bij kwalitatieve aansprakelijkheid, Specificiteit

Samenvatting

Ouders van een 5-jarig kind stellen eigenaar van een zwembad aansprakelijk voor gehoorschade van hun kind. Gesteld wordt dat de kwaliteit van het zwemwater tekortschoot en dat daardoor een besmetting met een schadelijke bacterie is ontstaan. De controle van het zwemwater zou onvoldoende zijn geweest. Daarnaast zou er risicoaansprakelijkheid zijn, wegens een gebrekkig filter. De rechtbank oordeelt dat niet aan de vereisten voor toepassing van de omkeringsregel is voldaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht