JA 2016/1, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-11-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8711, 200.145.740/01 (met annotatie van mr. drs. R.T.L. Vaessen)

Inhoudsindicatie

Beroepsaansprakelijkheid, Spontaan adviseren, Tuchtrecht

Samenvatting

Een klant laat na zijn accountant expliciet te vragen om te adviseren over (het niet voldoen aan) de verplichting om stamrechtuitkeringen te doen en krijgt vervolgens een fiscale boete opgelegd. Na een succesvolle tuchtklacht tegen de accountant vordert de klant schadevergoeding, waarbij hij de accountant verwijt dat deze hem niet op deze verplichting had gewezen. Het hof overweegt dat het niet tot de opdracht van de accountant hoorde om te wijzen op de verplichting. Daarnaast wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht