JA 2016/107, Rechtbank Limburg 18-05-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:4234, C/03/195834 / HA ZA 14-527 (met annotatie van mr. drs. L.N.M. van Uden)

Inhoudsindicatie

Beroepsaansprakelijkheid advocaat, Ontbinding overeenkomst van opdracht, Ongedaanmaking van betaling honorarium

Samenvatting

Een advocaat begaat in hoger beroep een beroepsfout door tijdens het pleidooi wezenlijk van processtrategie te wijzigen, zonder daarbij zijn cliënt te betrekken. Het door de advocaat namens zijn cliënt ingestelde hoger beroep wordt vervolgens verloren. De cliënt spreekt daarop in de onderhavige procedure de advocaat aan en stelt dat deze toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht om hem als advocaat bij te staan. Als gevolg van de beroepsfout zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht