JA 2016/129, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 26-04-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3410, 200.162.594 (met annotatie van mr. dr. E.J. Wervelman)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitsluiting alcohol, Opschorten dekking wegens gebrek aan medewerking aan verstrekking informatie psycholoog en onderzoek psychiater

Samenvatting

Verzekerde claimde uitkeringen uit hoofde van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aanvankelijk keerde verzekeraar uit, totdat de behandelend psycholoog aangaf geen toestemming van verzekerde te hebben verkregen voor het verschaffen van informatie. Verzekeraar schortte daarop de uitkering op omdat zij stelde dat zij door het ontbreken van informatie in haar belangen was geschaad. Verzekerde dagvaardde verzekeraar in kort geding. In die procedure wierp verzekeraar verzekerde voorts tegen dat bleek…

Verder lezen
Terug naar overzicht