JA 2016/145, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2389, 200.167.818/01 (met annotatie van F. Barrachdi MPhil)

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid van toezichthouder, Exoneratie, Royement, Pensioenfonds, Arbitrage

Samenvatting

De onderhavige zaak draait om een pensioenfonds dat met behulp van een dividend-arbitragemodel tracht rendement te behalen. Volgens DNB is dit verdienmodel niet prudent. DNB besluit het pensioenfonds uit te schrijven uit het pensioenregister (conform art. 210 Pensioenwet). Het pensioenfonds stelt dat dit besluit onrechtmatig is en vordert een vergoeding van geleden schade wegens het niet kunnen voortzetten van de beleggingsactiviteiten. Volgens het hof is DNB niet aansprakelijk voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht