JA 2016/161, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 28-06-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5294, 200.159.986 (met annotatie van mr. dr. J.P. Quist)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeval vrijwilliger, Werkgeversaansprakelijkheid, Schending zorgplicht

Samenvatting

Een vrijwilliger neemt deel aan een “klusgroep” van een parochie. Samen met een ander lid van de klusgroep heeft hij in de avond van 7 september 2012 het (platte deel van het) dak van het kerkgebouw beklommen om de juiste plaatsing voor verlichting van de muur en toren van de kerk te onderzoeken. De vrijwilliger is hierbij van het dak gevallen, met zeer ernstig letsel tot gevolg. De vrijwilliger heeft de parochie op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht