JA 2016/179, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 30-08-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6941, 200.153.594

Inhoudsindicatie

Consument, Oneerlijk beding, Inschakelen deskundige

Samenvatting

Appellant heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten bij Achmea. Achmea heeft in art. 8 van de polisvoorwaarden bepaald dat zij het recht heeft de (mate van) arbeidsongeschiktheid vast te stellen aan de hand van door haar aan te wijzen deskundigen. Als appellant een beroep doet op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering valt het oordeel van de deskundige in zijn nadeel uit. Appellant vraagt het buiten toepassing laten van deze bepaling met een beroep op Richtlijn 93/13/EEG van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht