JA 2016/29, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 08-12-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9263, 200.145.846 (met annotatie van mr. F.P. Visser)

Inhoudsindicatie

Asbest, Mesothelioom, Alternatieve causaliteit, Stelplicht en bewijslast, Proportionele aansprakelijkheid, eigen schuld, Omkeringsregel

Samenvatting

Blootstelling aan asbest, in twee opvolgende werksituaties, bij verschillende werkgevers. Daarnaast onderhoudswerkzaamheden aan panden die eigendom zijn van werknemer zelf. Werknemer spreekt alleen tweede werkgever aan, op grond van art. 7:658 BW. Zijn erven voeren de procedure, na zijn overlijden. Werkgever betwist onder meer de blootstelling en verdedigt dat de werknemer de ziekte (mesothelioom) al had opgedaan bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht