JA 2016/81, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 02-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:606, 200.141.758 (met annotatie van mr. F.I. van Dorsser)

Inhoudsindicatie

Arbodienst, Aansprakelijkheid, Exoneratie, Re-integratie

Samenvatting

Een garagebedrijf heeft een overeenkomst gesloten met ArboNed voor wat betreft de verlening van arbodiensten. Het UWV heeft het garagebedrijf een loonsanctie opgelegd wegens schending van haar re-integratieverplichtingen. Het garagebedrijf wordt verweten dat het tweede spoortraject te laat is ingezet (na anderhalf jaar ziekte). In eerste aanleg is Arboned veroordeeld tot betaling van een schade van € 36.817,30. ArboNed gaat in hoger beroep. Het hof overweegt op basis…

Verder lezen
Terug naar overzicht