JA 2017/100, Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 12-04-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2008, 5582250 UE VERZ 16-730 GLK/1126

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeval, Schending zorgplicht, Geen schending klachtplicht, Deelgeschil

Samenvatting

Als verzoeker slijpwerkzaamheden verricht ten behoeve van gedaagde, vat de mouw van zijn overall vlam en loopt hij brandwonden op. De inspectie SZW concludeert dat dit komt doordat verzoeker met een licht ontvlambaar schoonmaakmiddel (Ecosol) heeft gewerkt dat op zijn overall terecht is gekomen. Het slijpen heeft vonken veroorzaakt waardoor het middel vlam heeft gevat.

In verzoekschriftprocedure vraagt verzoeker een verklaring voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor zijn schade, alsmede betaling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht