JA 2017/71, Gerechtshof Amsterdam 28-02-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:645, C/13/556860/HA ZA 14-12 (met annotatie van mr. M. Oudenaarden)

Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht, Uitleg polisvoorwaarden

Samenvatting

BES exploiteert een energiecentrale. Daarbij maakt zij onder meer gebruik van een biomassa-verbrandingsinstallatie. Onderdeel van deze installatie is een warmtewisselaar die onder meer bestaat uit drie spiralen waar de rookgassen doorheen worden geleid.

BES en Delta Lloyd hebben met het oog op de installatie een verzekeringsovereenkomst gesloten die dekking biedt voor zowel het risico van machinebreuk (materiële schade) als de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade. In art. 17.5 van de polisvoorwaarden is bepaald dat van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht