JA 2017/93, Hoge Raad 31-03-2017, ECLI:NL:HR:2017:552, 16/00576 (met annotatie van prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen)

Inhoudsindicatie

Verjaring, Aanvang vijfjaarstermijn, Schade door wateroverlast

Samenvatting

Mispelhoef ondervindt wateroverlast in de door haar geëxploiteerde horecagelegenheid nadat de waterafvoer is veranderd in het kader van de verbreding van de A2 door Rijkswaterstaat. Mispelhoef stelt bij brief van 12 februari 2003 de Gemeente en het Waterschap aansprakelijk voor haar schade. Eerst bij brief van 15 juli 2008 stelt zij Rijkswaterstaat aansprakelijk.

Het hof oordeelt dat de vordering tegen Rijkswaterstaat verjaard is, nu uit de aansprakelijkstellingen van de Gemeente en het Waterschap uit 2003 blijkt dat…