JAAN 2004/2, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 13-02-2004, AO2165, 89134/KG ZA 03-493

Inhoudsindicatie

Transparantie, Subcriteria, Gunningscriteria, Weegfactoren, Managementdiensten

Samenvatting

Het ministerie heeft in september 2003 een openbare Europese aanbesteding uitgeschreven voor raamovereenkomsten voor de inhuur van organisatieadviesdiensten; de opdracht is onderverdeeld in vier percelen. De Richtlijn Diensten is van toepassing. Het criterium voor de gunning is de economisch voordeligste aanbieding. Eiseres heeft ingeschreven voor percelen 1, 2, 4a en 4b. Gedaagde heeft in december 2003 eiseres meegedeeld dat percelen 1, 2 en 4a niet aan haar wordt gegund. Perceel 4b is…

Verder lezen
Terug naar overzicht