JAAN 2007/0025, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 09-03-2006, AV4205, 108125/KG ZA 06-47

Inhoudsindicatie

ARW 2004, Uitsluitingsgrond, Ongeoorloofd vooroverleg, Boete NMa

Samenvatting

Door de provincie is een openbare aanbesteding gehouden betreffende het uitvoeren van wegbermenonderhoud in Sittard. Growepa heeft ingeschreven op de aanbesteding en is de op twee na laagste inschrijver. BV1 en BV2 waren respectievelijk de laagste en een na laagste inschrijvers. Bij NMa-besluit van 15 december 2005 werden aan BV1 en BV2 boetes opgelegd wegens overtreding van art. 6 lid 1 Mw. BV1 heeft hier bezwaar tegen ingediend. Growepa betwist gunning aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht