JAAN 2007/0045, HvJ EG 18-11-2004, , C 126-03

Inhoudsindicatie

Aanbestedende dienst, Taak algemeen belang, Openbare middelen, Onderaanbesteding, Procedure van gunning via onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking, Onderaanneming, Dringende redenen

Samenvatting

Het afvalverwerkingsbedrijf Donau-Wald mbH had een aanbesteding gehouden voor de levering van diensten met betrekking tot de thermische verwerking van afval. De opdracht werd gegund aan de stad München welke op haar beurt een deel van de werkzaamheden (transport) in onderaanneming aan Rethman gaf. De Europese Commissie van mening dat de stad München deze onderaannemingsopdracht Europees had moeten aanbesteden aangezien zij een…

Verder lezen
Terug naar overzicht