JAAN 2007/0124, Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 12-05-1992, , 15.775 (met annotatie van N.J.M. Donders)

Inhoudsindicatie

Geschiktheidseisen, laagste inschrijving, abnormaal lage aanbieding

Samenvatting

De Nederlandse Staat heeft in een openbare aanbesteding voor het uitvoeren van zandsuppleties de opdracht gegund aan de aanbieder met de laagste inschrijving. In dit geval was dat een geprivatiseerd baggerbedrijf uit de voormalige DDR.

Eiser, een Nederlands baggerbedrijf, stelde aan de orde dat deze aanbieder uit de DDR een abnormaal lage aanbieding had gedaan (40% lager) en dat deze niet zou kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen, met name ten aanzien van de referenties (…

Verder lezen
Terug naar overzicht