JAAN 2007/0144, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 02-11-2006, AZ1436, 114113 / KG ZA 06-390

Inhoudsindicatie

Verwarring selectie, en gunningscriteria, transparantiebeginsel, gunningscriteria

Samenvatting

De Provincie heeft een openbare Europese aanbesteding uitgeschreven van het project ‘verantwoorde leefomgeving’ ten behoeve van de ontwikkelingen op en rond de site Chemelot. De Provincie is voornemens de opdracht aan Arcadis te gunnen. DHV maakt bezwaar tegen het gunningsbesluit omdat sprake is onduidelijke gunningscriteria zoals ‘presentatie’ en dat het gewicht van de subcriteria in het kader van de presentatie onduidelijk was.

De Voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De opdracht zal worden gegund aan de kandidaat  – …

Verder lezen
Terug naar overzicht