JAAN 2007/0203, HvJ EG 17-12-1998, , C – 353/96

Inhoudsindicatie

Aanbestedende dienst, niet-nakoming, publikatie, oproep tot mededinging

Samenvatting

Richtlijn 93/36/EEG had op 14 juni 1994 in nationaal recht moeten zijn omgezet. Ierland had dit nagelaten. Op 10 maart 1994 plaatste de Forestry Board een oproep tot inschrijving aangaande de levering van kunstmest voor een waarde meer dan 200.000 ECU. Deze opdracht werd niet aangekondigd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Op 30 mei 1994 werd de opdracht gegund. Connemara Machine Turf stelde beroep in tegen de gunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht