JAAN 2007/106, Rechtbank Maastricht 30-08-2007, BB2601, 121742/KG ZA 07-303

Inhoudsindicatie

De score van een inschrijver bij de aanbestedingsprocedure, Pacta sunt servanda, Uitleg contract, Vergoeden overproductie, Voortijdig beëindigen zorg aan huidige patiënten

Samenvatting

Het zorgkantoor heeft, als gevolg van de invoering van de Wmo, de zorginkoop over 2007 openbaar aanbesteed. Als gunningscriterium is de economisch voordeligste aanbieding gehanteerd. De Stichting Centrale Organisatie Thuisverpleging Limburg (COTL), die als zorgaanbieder aan de aanbesteding heeft deelgenomen, is met een ‘B-status’ op de ranglijst geplaatst. Tussen het Zorgkantoor en COTL…

Verder lezen
Terug naar overzicht