JAAN 2007/11, Rechtbank Maastricht 05-02-2007, AZ8687, 116205/KG ZA 06-500

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Partij bij een aanbesteding, Belang bij procedure, Ongeldige inschrijving, Motivering afwijzing

Samenvatting

In september 2006 is aan Movare/SPOP verzocht de Combinatie Licom en Hago uit te nodigen voor de inschrijving op een aanbesteding. Hierin is meegedeeld dat er tussen Hago en Licom een samenwerkingsovereenkomst zal worden gesloten en dat Licom zal optreden als enig aanspreekpunt en bevoegd is de combinatie te binden. Als gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving gehanteerd. Gedaagde heeft de Combinatie meegedeeld dat zij niet de economisch…

Verder lezen
Terug naar overzicht