JAAN 2007/130, HvJ EG 12-07-2007, , T-250/05

Inhoudsindicatie

Openbare aanbesteding van diensten, Afwijzing van offerte van inschrijver, Gelijke behandeling, Motiveringsplicht, Geen kennelijke beoordelingsfout

Samenvatting

In dit arrest heeft de Europese Commissie samen met het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen (Bopeg) een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de levering van diensten van inzameling, productie en distributie van elektronische publicaties, in het bijzonder het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Europese instellingen zijn voor wat betreft hun overheidsopdrachten gebonden aan regelgeving die sterk overeenkomt met de richtlijn voor overheidsopdrachten (2004/…

Verder lezen
Terug naar overzicht