JAAN 2007/138, RvS 26-10-2007, BB6801, 200705543/2

Inhoudsindicatie

Goedkeuring bestemmingsplan

Samenvatting

Gedeputeerde Staten (GS) hebben beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘Randweg ’s-Hertogenbosch–Vught’, op grond waarvan een autoweg zal worden aangelegd. Hiertegen is door verzoekster beroep ingesteld.

Verzoekers voeren aan dat GS ten onrechte goedkeuring aan het plan hebben verleend.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat, gezien het feit dat het bestreden besluit van GS een besluit is wat is genomen na vernietiging van een eerder besluit door de Afdeling, …

Verder lezen
Terug naar overzicht