JAAN 2007/189, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 07-12-2007, BH3539, 124345/KG ZA 07-435

Inhoudsindicatie

Bewijs, Verklaring omtrent gedrag, Redelijkheid billijkheid

Samenvatting

Het waterschap Roer en Overmaas heeft het werk ‘Aanleg 10 regenwaterbuffers in de gemeenten Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem en Stein’ openbaar aanbesteed. Het gunningscriterium is de laagste prijs. Op de aanbesteding is het ARW 2005 van toepassing. Van de in totaal drie inschrijvers was [Eiseres] de laagste inschrijver.

[Eiseres] is door [...], het Adviesbureau dat de aanbestedingsprocedure namens het Waterschap heeft uitgevoerd, per faxbericht verzocht binnen zeven dagen de “bewijsstukken…

Verder lezen
Terug naar overzicht