JAAN 2007/30, Rechtbank Leeuwarden 15-03-2007, BA0856, 80958/KG ZA 07-43

Inhoudsindicatie

Tijdstip indiening voorlopig plan van aanpak, Verplichting om bij inschrijving Eigen Verklaringen van onderaannemers bij te voegen, Incomplete inschrijving, Ongeldige inschrijving, Het bieden van de mogelijkheid om een verzuim te herstellen, Redelijkheid en de billijkheid, Beginsel van gelijke behandeling, Voldoen aan inhoudelijke eisen van het bestek

Samenvatting

De gemeente Wymbritseradiel heeft de opdracht ‘onderhoudsbaggerwerk wateren rondom Heeg, Woudsend, Gaastmeer en Oudega’ in november 2006 aanbesteed middels een nationale openbare aanbesteding waarop het ARW 2005 van toepassing is. Als gunningscriterium…

Verder lezen
Terug naar overzicht