JAAN 2007/31, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 13-03-2007, BA0781, 117501/KG ZA 07-69

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Transparantiebeginsel, Non-discriminatiebeginsel, Alcatel-termijn, Selectiecriterium, Rechtsverwerking, Tussentijdse wijziging aanbieding, Belangenafweging

Samenvatting

Eiseres heeft in december 2006 een aanbieding gedaan inzake een door gedaagde uitgeschreven Europese niet-openbare aanbesteding voor de levering en implementatie van ERP-software. Als gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving gehanteerd. Gedaagde heeft besloten de opdracht te gunnen aan de andere in de aanbestedingsprocedure overgebleven aanbieder, namelijk Sap Nederland B.V.

Eiseres vordert gedaagde te verbieden de opdracht te…

Verder lezen
Terug naar overzicht