JAAN 2007/50, Rechtbank Maastricht 16-04-2007, BA3354, 117595/KG ZA 07-79

Inhoudsindicatie

Het voldoen door een inschrijver aan alle eisen uit de gunningsleidraad en de Nota van Inlichtingen, Het geven van een toelichting door een inschrijver

Samenvatting

In oktober 2006 heeft de gemeente de niet-openbare aanbesteding aangekondigd van het werk ‘Opheffen wateroverlast Brugstraat e.o. gemeente Stein projectnr. 2006-071’. Op de aanbesteding, in de vorm van een design- en construct contract, is het ARW 2005 van toepassing. Als gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving gehanteerd met als subcriteria…

Verder lezen
Terug naar overzicht