JAAN 2007/5030, HvJ EG 05-10-2000, , C-16/98

Inhoudsindicatie

Splitsing, Werk, Technische functie werk, Aankondiging, Afkondiging

Samenvatting

Sydev plaatste namens een aantal Franse intergemeentelijke syndicaten 37 berichten van aanbesteding van elektrificatie- en straatverlichtingswerken. Alle 37 opdrachten (waarvan negentien elektrificatie en achttien straatverlichting) werden geplaatst in een nationaal blad, zes van de 37 opdrachten werden aangekondigd in het EG Publicatieblad. De Europese Commissie stelde een onderzoek in omdat zij van mening was dat er sprake was van kunstmatige splitsing van de opdracht teneinde de aanbestedingsregels te omzeilen. De Commissie achtte dat de elektrificatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht