JAAN 2007/5050, HvJ EG 27-10-2005, , C-234/03

Inhoudsindicatie

Toelatingsvoorwaarden, Beoordelingscriteria, Gunningscriteria, Discriminatie

Samenvatting

Insalud had een aanbesteding uitgeschreven voor dienstverlening op het gebied van ademhalingstherapieën aan huis. Het bestek bestond uit toelatingsvoorwaarden en uit beoordelingscriteria. Aan de toelatingsvoorwaarden moest zijn voldaan ten tijde van de inschrijving. Het betrof het hebben van ten minste één kantoor in de hoofdstad van de betrokken provincie dat vijf dagen per week, minimaal acht uur geopend was. Voor de beoordelingscriteria konden punten worden gescoord. Uit het bestek bleek dat bedrijven die productie-installaties in de buurt (…

Verder lezen
Terug naar overzicht