JAAN 2007/5052, HvJ EG 20-10-2005, , C-264/03

Inhoudsindicatie

Gedelegeerde opdrachtverlening, Diensten

Samenvatting

In de Franse wet is bepaald dat een opdrachtgever een gedelegeerde opdrachtgever kan machtigen om in zijn naam en voor zijn rekening alle of een aantal van zijn bevoegdheden uit te oefenen. Deze bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd aan in de wet limitatief opgesomde categorieën rechtspersonen naar Frans recht. De delegatie strekt zich uit tot enerzijds ondersteunende diensten van administratieve en technische aard en anderzijds vertegenwoordiging van de opdrachtgever. De Commissie is van mening dat deze bepaling in strijd is met de bepalingen van richtlijn 92/…

Verder lezen
Terug naar overzicht