JAAN 2007/5082, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 21-01-2004, AO2165, 89134/KG ZA 03-493 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Technische bekwaamheid, Selectiecriteria, Gunningscriteria, Diploma’s, Beoordelingsvrijheid, Belangenafweging

Samenvatting

De gemeente Maastricht had een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het verrichten van leerlingenvervoer in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Gekozen was voor een openbare procedure. De opdracht zou worden gegund aan de inschrijver die de economisch voordeligste aanbieding had gedaan gelet op een aantal criteria waaronder ‘‘de mate van ervaring van de vast in te zetten chauffeurs met de vervoersgroep van het perceel waarop ingeschreven werd’’.

In het uitvoeringsplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht