JAAN 2007/5107, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 25-06-2003, , 83984/KG ZA 03-178

Inhoudsindicatie

Marktconformiteit, Abnormaal lage prijs, Economisch meest voordelige aanbieding

Samenvatting

De gemeente Heerlen heeft een openbare procedure voor de inhuur van ingenieursdiensten gehouden voor het project Stadspark Oranje Nassau. Als gunningscriterium is gehanteerd de economisch meest voordelige aanbieding, hetgeen inhoudt dat de opdracht zal worden verstrekt aan de aanbieder die volgens de beoordelingstabel de hoogste score behaalt en tevens voldoet aan de overige gestelde eisen. Het bepalen van de economisch meest voordelige aanbieding geschiedt op basis van de totaalprijzen en het plan van aanpak. Vervolgens wordt getoetst of de…

Verder lezen
Terug naar overzicht