JAAN 2007/5171, Rechtbank Leeuwarden 22-04-2004, , 63590 KG ZA 04-110

Inhoudsindicatie

Gunning, Economisch voordeligste aanbieding, Minimaal verschil in score

Samenvatting

De Provincie Fryslân heeft een opdracht tot het maken van een bestek ten behoeve van de bouw van een aquaduct volgens de niet-openbare procedure aanbesteed. In de aanbestedingsdocumenten staat een beleidsregel opgenomen die bepaalt dat indien een verschil van minder dan 3% bestaat tussen de scores van nummer 1 en 2 dat deze inschrijvingen als gelijk worden beschouwd en dat zal worden geloot.

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen:

De voorzieningenrechter is met Witteveen+Bos…

Verder lezen
Terug naar overzicht