JAAN 2007/5184, HvJ EG 25-02-2003, , T-183/00

Inhoudsindicatie

Gunningscriteria, Motiveringsplicht, Gunningsbesluit, Beroepstermijn

Samenvatting

Het Gerecht van eerste aanleg van 25 februari 2003, zaak nr. T-183/00, Strabag versus Europese Raad.

Op grond van een niet-openbare procedure voor algemene inrichtings- en onderhoudswerken in gebouwen van de Raad gunt de Europese Raad de opdracht (raamovereenkomst) aan De Waele voor de duur van vijf jaar met een optie tot verlenging van één jaar. Een van de afgewezen inschrijvers, Strabag, verzoekt nietigverklaring van het gunningsbesluit wegens non-…

Verder lezen
Terug naar overzicht