JAAN 2007/5187, HvJ EG 28-11-2002, , T-40/01

Inhoudsindicatie

Kantoormeubilair, Schadevergoeding, Beoordelingsformulieren, Onderhandelingsprocedure, Dwingende voorwaarden bestekseisen, Te laat ingediende offerte

Samenvatting

De Europese Commissie had een aanbesteding gehouden voor de levering van kantoormeubilair, verdeeld in vier percelen. Aan het bedrijf Frezza werd één van de percelen gegund middels een onderhandelingsprocedure. Scan Office was echter van mening dat de opdracht aan haar had moeten worden gegund en vorderde dat voor recht zou worden verklaard dat de Commissie onrechtmatig had gehandeld door aan Frezza te gunnen en dat op grond hiervan Frezza een schadevergoeding verschuldigd was aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht