JAAN 2007/74, Rechtbank Maastricht 09-07-2007, BA9093, 120084/KG ZA 07-208

Inhoudsindicatie

Niet aanwezig

Samenvatting

De gemeente is een openbare aanbesteding gestart van het werk ‘Revitalisering Handelsterrein Borrekuil te Geleen’, waarop het aannemingsbedrijf Hamanz heeft ingeschreven. Als gunningscriterium is de laagste prijs gehanteerd. De laagste prijs is geoffreerd door een niet met naam genoemde combinatie. Hamanz is als tweede geëindigd. De gemeente is voornemens het werk te gunnen aan de combinatie.

Hamanz vordert de gemeente te verbieden de openbare aanbesteding van het werk aan enige andere partij dan haar te gunnen, althans de gemeente te…

Verder lezen
Terug naar overzicht