JAAN 2007/83, HvJ EG 18-07-2007, , C-503/04

Inhoudsindicatie

Rechtsbeschermingsrichtlijn, Inbreukprocedure art. 228 EG, Rechtszekerheidsbeginsel, Vertrouwensbeginsel, Pacta sunt servanda-beginsel

Samenvatting

In dit arrest verzoekt de Europese Commissie het Europese Hof van Justitie EG (hof) vast te stellen dat Duitsland niet alle maatregelen heeft genomen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van 10 april 2003 (Commissie/Duitsland, C-20/01 en C-28/01) betreffende de sluiting van een overeenkomst voor de behandeling van afvalwater door de gemeente Bockhorn en een overeenkomst voor de verwerking…

Verder lezen
Terug naar overzicht