JAAN 2008/146, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 09-01-2008, BH3540, 125219/KG ZA 07-480

Inhoudsindicatie

Ongeldige inschrijving, Eiser niet-ontvankelijk

Samenvatting

Arcus heeft een opdracht voor het leveren van personeelsdiensten (uitzenddiensten en payrolldiensten) openbaar aanbesteed. Volgens het bestek is het doel van de aanbesteding het “komen tot een raamovereenkomst met één geschikte marktpartij van uitzenddiensten, welke gedurende de contracttermijn uitgevoerd dienen te worden”. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbieding, waarbij het subgunningscriterium prijs voor 40% en kwaliteit voor 60% meetelt. Het Bao is van toepassing.

Start heeft ingeschreven op de aanbesteding. Van in…

Verder lezen
Terug naar overzicht