JAAN 2008/35, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 11-04-2008, BC9392, 127902/KG ZA 05-126

Inhoudsindicatie

Ongeldigheid inschrijving, Aantal enveloppen

Samenvatting

De gemeente heeft aangekondigd dat zij zal overgaan tot de openbare aanbesteding van het bouwen van een multifunctioneel gebouw. Deze aanbesteding is verdeeld in drie percelen die elk apart worden aanbesteed. Volgens de aankondiging en het bestek betreft het in casu een nationale aanbesteding volgens het ARW 2005.

Eiseres heeft zich als gegadigde voor perceel 3 aangemeld en is bij brief namens de gemeente uitgenodigd voor het maken van een prijsaanbieding.

Eiseres heeft binnen de daartoe aangewezen tijd een gesloten envelop…

Verder lezen
Terug naar overzicht