JAAN 2008/38, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 21-04-2008, BD0137, 127560/KG ZA 08-105

Inhoudsindicatie

Model K-verklaring, Transparantiebeginsel

Samenvatting

Op 12 december 2007 heeft de Provincie Limburg de opdracht ‘Prestatiebestek functioneel onderhoud bermen (besteknummer 1094-2007)’ aangekondigd. De opdracht omvat onder andere het uitvoeren van het onderhoud van de langs de provinciale wegen gelegen bermen en sloten, het onderhoud aan bomen en beplantingen, en onkruidbestrijding. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen, te weten: perceel Noord en perceel Zuid.

[eiser] en [gedaagde] hebben op de aanbesteding ingeschreven. …

Verder lezen
Terug naar overzicht