JAAN 2008/63, Rechtbank Leeuwarden 25-06-2008, BD5542, 89140/KG ZA 08-131

Inhoudsindicatie

Geschiktheidsvereisten, Tussentijdse wijzigingen

Samenvatting

De gemeente heeft op 7 maart 2008 via een aankondiging in de Aanbestedingskalender haar voornemen de opdracht ‘aanleg twee kunstgrasvoetbalvelden en een natuurgras pupillenveld te Franeker’ openbaar aan te besteden kenbaar gemaakt. De opdracht bestaat uit twee percelen en het ARW 2005 is van toepassing verklaard. Het gunningscriterium is de laagste prijs, waarbij beide percelen gegund zullen worden aan de inschrijver met de laagste prijs voor perceel 1 en 2. Indien alleen perceel 1 wordt gegund, dan wordt deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht