JAAN 2008/73, Rechtbank Leeuwarden 18-07-2008, BD7574, 89683/KG ZA 08-183

Inhoudsindicatie

Beroepstermijn

Samenvatting

De Gemeente heeft een openbare aanbestedingsprocedure ‘Offerteaanvraag Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Skarsterlân’ gestart. Het betreft de opdracht om met ingang van het schooljaar 2008/2009 het leerlingenvervoer van de Gemeente ten behoeve van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, inclusief weekeindvervoer te verzorgen, alsmede de uitvoering van het gymnastiekvervoer van basisscholen naar sportaccommodaties. De opdracht is uitgewerkt in de ‘Offerteaanvraag Europese aanbesteding Leerlingenvervoer’ (hierna: het Bestek). Het gunningscriterium luidt economisch meest voordelige aanbieding, waarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht