JAAN 2009/11, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 02-02-2009, BH2419, 135960/KG ZA 08-522

Inhoudsindicatie

Grossmann-verweer

Samenvatting

De Universiteit Maastricht heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de levering van ‘Food & Beverage’ op basis van een Raamovereenkomst ten behoeve van de universitaire catering. Op de aanbesteding is het Bao van toepassing. Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige aanbieding, bestaande uit de subgunningscriteria prijs (40%) en kwaliteit (60%). De opdracht was onderverdeeld in vier percelen.

Tuscho heeft ingeschreven op perceel 3 (diepvriesproducten) en de op één na voordeligste inschrijving gedaan. De universiteit heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht