JAAN 2009/117, Rechtbank Haarlem 06-08-2009, BJ6775, 158856/KG ZA 09-344

Inhoudsindicatie

Algemeen, Wijziging van de inhoud van de opdracht, Wijziging van de planning van de opdracht

Samenvatting

Op 5 maart 2009 heeft de gemeente een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor de (sociaal) medische, paramedische en arbeidskundige advisering. Op deze aanbesteding is het Bao van toepassing. De aanbestedingsprocedure is vormgegeven als elektronische procedure door middel van een aanbestedingsplatform, wat inhoudt dat alle communicatie, alsmede de inschrijvingen, op elektronische wijze plaatsvindt. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

Blijkens de uitnodiging tot inschrijving…

Verder lezen
Terug naar overzicht