JAAN 2009/118, Rechtbank Haarlem 21-07-2009, BJ7452, 158710/KG ZA 09-333

Inhoudsindicatie

Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, Transparantiebeginsel

Samenvatting

De gemeente Purmerend (hierna: de gemeente) heeft een aanbestedingsprocedure gevoerd om te komen tot een raamovereenkomst voor de levering van servers, desktops, workstations en monitoren. Het betreft een Europese aanbesteding waarop het Bao van toepassing is verklaard. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbieding. De gemeente hanteert een knock-outprincipe, waarna vier gunningscriteria worden gehanteerd. De beste drie leveranciers worden vervolgens uitgenodigd om de modellen te leveren, die worden getest zoals omschreven in…

Verder lezen
Terug naar overzicht