JAAN 2009/120, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 24-08-2009, BJ7650, 142506/KG ZA 09-311

Inhoudsindicatie

Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, Transparantiebeginsel

Samenvatting

De gemeente heeft de opdracht met benaming ‘Uitfasering Novell’ aanbesteed.

Het betreft een openbare aanbesteding. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij de subcriteria Prijs, Plan van Aanpak en Presentatie gehanteerd worden met voor ieder een weegfactor van 1/3. Brainforce (eiseres) heeft, naast zeven andere partijen, op de aanbesteding ingeschreven, maar heeft deze niet gegund gekregen, omdat de gemeente van mening is dat de door Brainforce overgelegde gegevens, …

Verder lezen
Terug naar overzicht