JAAN 2009/122, Rechtbank Leeuwarden 23-09-2009, BJ8525, 97945/KG ZA 09-204

Inhoudsindicatie

Gunningscriteria, Specificatie, Proefopstelling, Passende inschrijving; algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, Gelijkheidsbeginsel

Samenvatting

NHL heeft een aankondiging geplaatst in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen inzake een overheidsopdracht voor het leveren en plaatsen van onderwijs- en kantoormeubilair. Het betreft een niet-openbare aanbesteding, waarop Richtlijn 2004/18/EG en het Bao van toepassing zijn verklaard. Voorts heeft NHL het ARW 2005 op de aanbesteding van toepassing verklaard. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Ahrend, Drentea en Gispen hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht