JAAN 2009/123, Rechtbank Leeuwarden 14-09-2009, BJ8523, 98650/KG ZA 09-238

Inhoudsindicatie

Geschiktheidscriteria, Ervaringseis, Inzage in financiële gegevens

Samenvatting

Wetterskip heeft een aankondiging op www.aanbestedingskalender.nl geplaatst voor een overheidsopdracht voor werken inzake kaderverbredingswerkzaamheden. De geraamde waarde van de opdracht blijft beneden de toepasselijke drempelwaarde, zodat het Bao niet van toepassing is. Er is sprake van een nationale openbare aanbestedingsprocedure, waarop door Wetterskip het ARW 2005 van toepassing is verklaard. DVJ en Dijkstra hebben, naast een aantal anderen, ingeschreven op de opdracht. DVJ bleek de laagste inschrijver te zijn. Dijkstra had de…

Verder lezen
Terug naar overzicht