JAAN 2009/37, Rechtbank Haarlem 30-03-2009, BH9060, 154429/KG ZA 09-81

Inhoudsindicatie

Ontbreken geldig ISO-certificaat

Samenvatting

De gemeente Haarlemmermeer heeft een aanbestedingsprocedure gevoerd om te komen tot opdrachtverlening voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het plan Primaviera te Rijsenhout. Het betreft een niet-Europese aanbesteding door middel van een meervoudig onderhandse procedure. Onder meer Den Breejen en Vessies hebben ingeschreven op het werk. Daarbij heeft Den Breejen het laagste en Vessies het op een na laagste bedrag ingeschreven. De gemeente heeft de inschrijving van Den Breejen uiteindelijk afgewezen omdat deze niet voldoet aan de gestelde eisen.

Blijkens het…

Verder lezen
Terug naar overzicht