JAAN 2009/40, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 10-04-2009, BI0957, 138283/KG ZA 09-85

Inhoudsindicatie

Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Inzage en vergelijking van aanbiedingen

Samenvatting

Op 7 januari 2009 is aangekondigd dat zal worden overgegaan tot aanbesteding van het werk ‘Nieuwbouw Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck en sporthal St. Theunis te Weert’. Drie percelen worden apart aanbesteed. Perceel 3 betreft het werktuigbouwkundige deel van het werk. Het betreft een Europese niet-openbare procedure, waarop het Bao van toepassing is. De aanbestedingsprocedure valt uiteen in twee fasen: per perceel worden de vijf best scorende gegadigden geselecteerd (de selectiefase) …

Verder lezen
Terug naar overzicht